Chào mừng

đến Cổng cung cấp Dịch vụ công trực tuyến

Huyện Nghi Xuân

TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
năm 2023

Trong năm 2023 đơn vị đã:

- Tiếp nhận: 12902 hồ sơ

- Đã xử lý: 12807 hồ sơ

100.0%

Đúng hạn
    • Đăng nhập
    • Quên mật khẩu
CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN​ HUYỆN NGHI XUÂN
 
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Nghi Xuân
 
Địa chỉ: Thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh